Informacije o provedbi projekta

U sklopu Javnog poziva „E-impuls“, referentne oznake KK.03.2.1.06. poduzeće Podovi i interijeri Odak d.o.o. postalo je korisnikom bespovratnih sredstava za projekt „Ulaganje u proširenje kapaciteta i povećanje kapaciteta poduzeća Podovi i interijeri Odak d.o.o.“, koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Javni poziv: E-impuls

Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.06.

Korisnik: Podovi i interijeri Odak d.o.o.

Naziv projekta: Ulaganje u proširenje kapaciteta i povećanje kapaciteta poduzeća Podovi i interijeri Odak d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.06.0540.

Ukupna vrijednost projekta: 210.950,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 177.198,00 HRK

Intenzitet potpore: 84,00000%

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2017. – 1.1.2018.

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Cilj projekta: potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Podovi i interijeri Odak d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te usavršavanje i unapređenje djelatnosti u području projektiranja, trgovine i usluga vezanih uz interijere.

Kratki opis projekta:

Brzi napredak tehnologije i zahtjevnost tržišta stvaraju različite smetnje u poslovanju ako ne možemo brzo reagirati, prilagoditi se promjenama i odgovoriti na zahtjeve. Problemi koje smo identificirali unutar našeg poduzeća i u našem poslovanju su:

1. Zastarjelost i nedostatnost postojeće informacijske i komunikacijske tehnologije.

2. Zastarjelost i nedostatatnost strojeva i opreme.

3. Nedovoljna kompetentnost zaposlenika s obzirom na tehnologiju i zahtjeve tržišta.

Kroz ovaj projekt nabavlja se minket stroj za rubljenje, kolumbus za brušenje, potrebnu informacijsku i komunikacijsku opremu i softver, a značajan dio sredstava uložen je i u edukacije: stručno informatičko obrazovanje, stručno obrazovanje za 3D dizajn, stručno obrazovanje za obradu videa i digitalne fotografije, stručno obrazovanje obrada web sadržaja te tečaj njemačkog jezika. Nabavom nove opreme, softvera i strojeva svojim zaposlenicima pružit ćemo kvalitetne uvjete rada te omogućiti proizvodnju kvalitetnog proizvoda kojim bismo pospješili poslovanje. Kroz edukacije zaposlenicima će biti omogućen razvoj vještina i stjecanje novih znanja koja će osigurati veću produktivnost, kvalitetniju uslugu, konkurentnost te veći poslovni uspjeh. Sva navedena ulaganja neizostavan su dio slagalice koji nam omogućava ostvarenje ranije navedenih, zacrtanih ciljeva. Provedbom projekta i primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije očekivani su rezultati.

Specifični ciljevi su:

Očuvano 1 radno mjesto

Otvorena 2 nova radna mjesta

Povećani prihodi od prodaje za 41%

Doprinos potaknutih ulaganja u MSP kojima je dodijeljena potpora u iznosu od 33.752,00 HRK

Provedba projekta uključuje sljedeće elemente projektnih aktivnosti:

Nabava strojeva, opreme, alata s montažom, prijevozom

Troškovi IKT (hardver i softver) i audio-video rješenja izravno povezanih s projektom

Troškovi stručnog osposobljavanja, stjecanja know how vezana uz projekt

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Odak, direktor i voditelj projekta

E-mail: ivan@podovi-interijeri.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

E-impuls natječaj

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Podovi i interijeri Odak d.o.o.“

eu banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.